tiistai 11. marraskuuta 2014

Vaasan valtuusto otti velkaa ja lievensi leikkauksia

Vaasan kaupunginvaltuusto löi maanantaina 10.11. lukkoon ensi vuoden talousarvion, loppusummaltaan 378 miljoonaa euroa (käyttömenot).
 
Valtuustolle tuli budjettiesitys, jossa oli rajuja säästöjä. Sosiaali- ja terveysmenoihin esitettiin 2,75 miljoonaan euron leikkausta, varhaiskasvatus- ja perusopetusmenoihin 1,35 miljoonan leikkausta.
 
Erityisesti koulupuolen säästöt herättivät laajaa vastarintaa vanhemmissa ja opettajissa. Jopa säästöpuolue Kokoomus havahtui tähän. Sen opettajasiipi valmistautui esittämään, että leikattaisiin kyllä mutta ei ihan niin rajusti.
 
Koulujen osalta Kokoomuksen Riitta Pääjärvi-Myllyaho esitti, että koulujen leikkauksia vähennettäisiin puolella miljoonalla (eli leikkaus olisi vain 0,35 miljoonaa). Vihreiden Laura Ala-Kokko puolestaan esitti, että kouluilta ei leikattaisi mitään. Lopullisessa äänestyksessä Ala-Kokon esitys sai vain 11 ääntä (67:stä), Pääjärvi-Myllyahon esitys sen sijaan 60 ääntä, eli se meni läpi.

Kuvio toistui varhaiskasvatuksen eli lasten päivähoidon rahoissa. Vihreät esitti leikkausten perumista täysin, Kokoomus osittain (olisi leikattu vain 0,2 miljoonaa eikä puoli miljoonaa). Jälleen kerran Kokoomuksen esitys meni läpi selvin luvuin.

Sosiaali- ja terveyspuolen menoissa oli sama näytelmä mutta eri roolihenkilöt. Vasemmistoliiton Harri Moisio esitti lähes täydellistä leikkausten perumista, RKP:n Thomas Öhman puolestaan osittaista perumista. Lopputulos oli, että Öhmannin esitykset voittivat : sosiaalityöstä ja perhepalveluista leikattiin puoli miljoonaa, koti- ja laitoshoidosta (vanhustenhoito) 0,55 miljoonaa sekä terveysasemilta satatuhatta (0,1 miljoonaa). Vihreät kannattivat tälläkin kertaa pienempiä leikkauksia, eli enemmän rahaa lapsiperheille, vanhuksille ja sairaille.

Vihreiden ja vasurien linjan takana oli eri äänestyksissä 10-14 valtuutettua 67:stä : yksittäisiä demareita, perussuomalaisia, kepulaisia ja ruotsalaisia. Toisaalta salissa oli 6-14 valtuutetun joukko, joka äänesti kaikkien leikkausten puolesta täysimääräisinä eikä hyväksynyt mitään lievennyksiä leikkauksiin.

Joka tapauksessa leikkauksia peruttiin puolentoista miljoonan euron edestä, porvaripuolueiden esityksillä ja demarien komppaamana . Tämä tarkoitti, että Vaasan kaupungin menot kasvoivat 1,5 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi herää tietysti kysymys, mistä tämä 1,5 miljoonaa euroa otetaan? Vaihtoehtoja oli käytännössä kaksi : joko korotetaan veroja tai sitten velkaannutaan lisää.

Kuntaveron korotusehdotuksia tuli peräti kaksi : Vasemmistoliitto esitti 0,5 prosenttiyksikön korotusta (tuotto 6 miljoonaa euroa) ja RKP 0,25 prosenttiyksikköä (tuotto 3 miljoonaa). Äänestyksissä nämä molemmat veronkorotusesitykset menivät nurin. Valtuuston enemmistö päätti siis, että "otetaan velkaa ja maksatetaan se lapsillamme", kuten vihreä valtuutettu Ivanka Capova tiivisti asian.

Vihreät kannattivat ensin isompaa veronkorotusta, ja kun se äänestettiin nurin, he siirtyivät kannattamaan pienempää veronkorotusta.

Kokoomus, RKP ja demarit vetivät pääosin yhtenäistä linjaa, perussuomalaisten avustamina. Niiden yhteinen linja oli, että ei veronkorotuksia mutta maltillisia määrärahan korotuksia kuitenkin. Yhdessä nämä kolme mahtipuoluetta plus persut lisäsivät siis Vaasan kaupungin velkaantumista puolellatoista miljoonalla eurolla. Tiukan paikan tullen oma lompakko oli niille tärkeämpi kuin Vaasan kaupungin talouden tasapaino, josta ne ovat kohkanneet koko valtuustokauden ajan.

Vihreillä oli oma "varjobudjetti", jonka mukaan äänestimme joka käänteessä. Meidän varjobudjettimme mukaan Vaasan kassaan olisi tuotu 6 miljoonaa euroa puolen prosentin veronkorotuksella. Kassasta olisi otettu 3,3 miljoonaa euroa esimerkiksi lastensuojeluun, vanhusten omaishoitoon, terveyskeskusjonojen lyhentämiseen sekä koulujen ja päiväkotien lapsiryhmien pitämiseen pieninä. Kassaan olisi jäänyt vielä 2,7 miljoonaa Vaasan kaupungin velan lyhentämiseenkin. Koko tämä talousihme olisi maksanut keskiverto vaasalaiselle palkansaajalle tuommoiset 10-15 euroa kuussa. Tämä ei siis mennyt äänestyksissä läpi.

Vaikka saimme turpiin käytännössä joka äänestyksessä, perusfiilis oli varovainen optimismi. Nyt tuli turpiin paljon vähemmän kuin vuosi sitten.

Vuosi sitten, kun päätettiin kuluvan vuoden talousarviosta, vihreät ja vasurit olivat jokseenkin täydellisen yksin. Mitä tahansa esitimme, muut äänestivät meidät nurin suurin piirtein äänin 7 - 60.

Tänä vuonna uutta oli "maltillinen" linja. Kun vihreät ja vasurit esittivät 0,5 % veronkorotusta, maltilliset esittivät 0,25 %. Veronkorottajat hajosivat, mutta yhteenlaskien heitä oli vajaa 30 eli lähes puolet 67 valtuutetusta.

Kun esitimme isoja satsauksia sote- ja koulumenoihin, maltillinen linja esitti vähän pienempiä satsauksia, ja ne menivät läpi.

Vuosi sitten vihreät olivat (tahtomattaan) valtuustosalin draamakuningattaria, jotka herättivät suurta huomiota ja paheksuntaa poikkeavalla esitys- ja äänestyskäyttäytymisellään. Tänä vuonna käytimme puheajasta selvästi vähemmän kuin oman osuutemme ja keskityimme pääosin kannattamaan tai vastustamaan muiden esityksiä. Koko ajan pidimme kuitenkin johdonmukaisesti kiinni omasta varjobudjetistamme.

Budjettikokouksen alla useampi taho pani useamman kerran merkille saman ilmiön : kun poliitikot puhuivat pöntössä, valtuustosalissa oli tasainen puheensorina. Poliitikot eivät jaksaneet kuunnella toisiaan. Mutta kun vihreiden edustaja nousi puhumaan, puheensorina hiljeni. Poliitikot halusivat kuulla, mitä vihreillä on sanottavaa. Meiltä on jo totuttu odottamaan valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä, perusteltuina ja punnittuina.

2 kommenttia:

 1. PS Kopipeistaan tähän sivustoltani "Juha Tuomikoski vihreät" facebook-kommentin marraskuulta 2013, jolloin käsiteltiin Vaasan kaupungin budjettia 2014 :
  VIHREÄT HUUDATTIVAT VALTUUSTOSSA. Vaasan kaupunginvaltuusto löi eilen 11.11. lukkoon vuoden 2014 talousarvion. Vihreät tulivat paikalle haastamaan kaupunginhallitusta ja isoja puolueita ja saivat turpaansa joka ainoassa äänestyksessä, mutta näkyivät, kuuluivat, puhuttivat ja huudattivat valtuustoa erittäin paljon.
  PAKOLAISTEN VASTAANOTTO. Kaupunginhallitus oli esittänyt, että Vaasan pakolaispaikat pudotettaisiin ensi vuonna nollaan (tänä vuonna 70). Laura Ala-Kokko (vihr.) esitti, että pakolaisia otettaisiin kuitenkin 70. Seurasi kahden tunnin kiivas-eikä-aina-niin-poliittisesti-korrekti pakolaiskeskustelu. Keskustelu päättyi Ivanka Capovan (vihr.) dramaattiseen puheeseen : hän kertoi olevansa itse pakolaistaustainen ja pyysi, että keskustelu lopetettaisiin tähän. Ivankan puhe sai valtuutetut aplodeihin - ensimmäistä kertaa minun aikanani. Takapenkin persut olivat aidosti yllättyneitä siitä, että Vaasan valtuustossa on ihan oikea pakolainen, ja pyytelivät Ivankalta anteeksi. Ivankaa on tämän puheen jälkeen haastateltu minun laskujeni mukaan kolmeen TV-ohjelmaan.
  Lopuksi Lauran esitys 70 pakolaisesta hävisi niukasti (32-35), mutta RKP:läisen Kaj Skåtarin kilpaileva esitys 40 pakolaisesta meni selvin äänin läpi (57-5).
  VERONKOROTUS. Ivanka Capova esitti, että Vaasan kunnallisveroa nostetaan 19,5%:sta 20%:iin. Seurasi tunnin keskustelu, jonka päätteeksi veronkorotus kaadettiin äänin 49-18. Veronkorotuksen vastustajat vetosivat siihen, että jos toimialoja ei vedetä taloudellisesti tiukille, niillä ei ole kannusteita tehdä rakenteellisia uudistuksia. Veronkorotusten puoltajat katsoivat, että liian niukat resurssit vetävät iskevät pienituloisimpiin, pakottavat kaupunkia laistamaan lakisääteisistä velvollisuuksistaan ja vetävät henkilöstön liian tiukille. Vihreät ja vasemmisto kannattivat korotusta yksimielisesti. Ainakin SDP:ssä ja RKP:ssä oli veronkorotusmyönteiset vähemmistöt (yksilöidyt äänestystulokset eivät ole vielä saatavilla). Moni veronkorotusten vastustaja sanoi, että veronkorotuksen aika on vuoden kuluttua, kunhan rakenteita on uudistettu niukkuudessa yksi vuosi.
  PERUSPALVELUJEN LISÄMÄÄRÄRAHAT. Vihreät esittivät ja vasemmisto tuki yhteensä 4,5 miljoonan edestä lisäyksiä peruspalveluihin. 4,5 M€ oli se rahasumma, joka olisi tullut kaupungin käyttöön, jos vihreiden esittämä veronkorotus olisi toteutunut. Kun veronkorotus oli jo äänestetty nurin, esitimme kylmäverisesti, että katetaan lisämenot kasvattamalla kaupungin alijäämää 4,5 M€.
  Lisäyskohteet määrittelimme laskemalla kaupunginhallituksen ja lautakuntien esitysten välisen eron. Esimerkki : sosiaali- ja terveyslautakunta oli arvioinut, että koti- ja laitoshoidon toimintakate (=vanhustyön rahantarve) on ensi vuonna 57,1 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus leikkasi tästä summasta 2,2 M€. Minä esitin vihreiden nimissä 1,9 M€:n korotusta kaupunginhallituksen lukuihin, jolloin oltaisiin palattu lähes lautakunnan toivomaan alkuperäiseen summaan. Samalla logiikalla esitin 0,2M€ lisärahaa terveysasemille ja 1,2 M€ sosiaalityöhön ja perhepalveluihin (lastensuojelu, nuorten ja aikuisten päihdetyö, toimeentulotuki, maahanmuuttajien kototuttaminen ym.). Laura Ala-Kokko puolestaan esitti 1,2 M€:n lisämäärärahaa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (=päiväkodit ja peruskoulut).
  Lisämäärärahoista käytiin neljä äänestystä, jotka kaikki hävisimme selvästi - soten korotuksia puolsi 10 valtuutettua, päiväkotien ja peruskoulujen korotuksia vain 8. Luullakseni kaikki puoltoäänet tulivat vihreiden, vasurien ja perussuomalaisten ryhmistä. Äänestysten lopputulos oli helppo ennustaa, koska veronkorotuksen kaaduttua jouduimme esittämään kaupungin alijäämän rajua kasvattamista (mikä oli minulle henkilökohtaisesti vaikea asia).

  VastaaPoista