maanantai 23. toukokuuta 2016

Peruspunavihreät jyräsivät Vaasan valtuustossa

Peruspunavihreä blokki voitti porvariblokin äänin 36-31 Vaasan valtuustossa. Vasemmiston, demareiden, vihreiden ja perussuomalaisten liittoutuma sai läpi periaatteen, että kun kaupungissa tehdään organisaatiouudistuksia, uudet virat pannaan avoimeen hakuun.

Häviölle jäänyt Kokoomuksen ja RKP:n liittoutuma olisi halunnut, että uudet tehtävät jaetaan niiden kesken, jotka ovat entuudestaan Vaasan kaupungin palveluksessa. Äänestyksessä tuli joitakin yksittäisiä hajaääniä blokkijaon ylitse.

Kaupunginhallituksen niukka enemmistö oli esittänyt avoimesta hausta luopumista, kun kaupunki tekee uudelleenjärjestelyjä (pykälä 54, Hallintosäännön päivittäminen).. Harri Moisio (vas) teki vastaehdotuksen, että uudelleenjärjestelyissä pysytään vanhassa käytännössä : virkatehtävät pannaan avoimeen hakuun. Mauri Ollila (ps) ja Laura Ala-Kokko (vihr) kannattivat.

Käyty keskustelu koski vain virkoja, ei tavallisessa työsuhteessa olevia - heidät voidaan edelleen valita ilman avointa hakua.

Esimiespaikat uuteen hakuun

Vihreillä oli alun perin se kanta, että avoimeen hakuun tarvitsee panna vain esimiestehtävät. Muut virat voisi täyttää niillä, jotka ovat entuudestaan työ- tai virkasuhteessa kaupungilla, ilman avointa hakua. Kun oli nähtävissä, että äänestys tullaan käymään kahden kompromissittoman vaihtoehdon välillä - avoin haku kaikille tai ei avointa hakua kenellekään - päädyimme avoimen haun kannalle.

Avoimen haun vastustajat eivät käyttäneet ainoatakaan puheenvuoroa kantansa puolustamiseksi, joten minulle jäi epäselväksi, miksi he sitä vastustivat.

Vihjeen heidän logiikastaan antaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Rapon haastattelu Pohjalaisessa 17.5. Rapo sanoi, että hallintosäännön laajennuksessa on kyse puhtaasti siitä, että virkaan pitää voida valita kyvykäs oma henkilö, jos sellainen on olemassa. "Teoriassa voisi käydä niin, että jos virka laitetaan auki, tulee valituksi joku toinen henkilö. Sitten meillä on edelleen se kyvykäs henkilö ja kuinka hänen kanssaan sitten toimitaan."

Avoin haku ja irtisanomissuoja

Tiivistäen : Vaasan kaupunki ei voi irtisanoa kyvykkäitä (sen enempää kuin kyvyttömiäkään) työntekijöitään ennen tammikuuta 2018, koska kaupungilla on Vähänkyrön-kuntaliitoksesta johtuva irtisanomissuoja vuoden 2017 loppuun. Jos valitsemme ulkopuolisen pätevämmän hakijan, on riski, että joudumme maksamaan palkkaa entiselle työntekijälle, jolle ei ole mitään töitä.

Asiasta keskusteltiin vihreässä valtuustoryhmässä pitkään. Kannaksemme muotoutui, että johtajat ja päälliköt ovat erityisen keskeisessä asemassa suurten muutosten aikoina. Heidän osaamisensa vanhenee nopeasti, elleivät he päivitä sitä aktiivisesti. Vanhentunut osaaminen voi rämettää koko sen yksikön, jota esimies johtaa.

Siksi esimiesten paikat tulee aina organisaatiouudistuksissa laittaa avoimeen hakuun. Jos näin ei tehdä, Vaasan kaupungista voi tulla parasta ennen -päivämääränsä ohittaneiden johtajien suojatyöpaikka.

Lyhyellä aikavälillä uusien esimiesten haku kaupungille on kallista, koska entuudestaan alijäämää tekevä organisaatio joutuu mahdollisesti palkkaamaan uusia kallispalkkaisia esimiehiä. Mutta epäpätevä esimies tulisi pitkän päälle kaupungille vielä tätäkin kalliimmaksi.

Mahdollinen esimiesasemansa menettänyt henkilö voi joka tapauksessa siirtyä aina ei-esimiestehtäviin. Tällainen rotaatio voi olla organisaatiolle jopa hyväksi. Menetin itse esimiestehtäväni uudelleenjärjestelyissä vuoden 2016 alusta lähtien ja siirryin rivityöntekijäksi, tosin pois työsuhteesta Vaasan kaupunkiin. Olen ollut pääosin tyytyväinen tähän muutokseen.

Toki olimme yksimielisiä siitä, että pääosa Vaasan kaupungin palveluksessa olevista esimiehistä on päteviä ja ajan tasalla, joten emme odota, että mikään suuri luuta lakaisee esimiesporrastamme. Esimiesten määräähän ollaan sitä paitsi vähentämässä, joten meillä on joka tapauksessa edessämme entisten esimiesten uudelleensijoittelu.

Lautakunta voitti valiokunnan

Toinen tärkeä äänestys valtuustossa käytiin organisaatiouudistuksesta. Äänin 39-26 valtuusto hylkäsi pitkään kehitellyn ns. valiokuntamallin.

Valiokuntamallin idea oli, että vanhat lautakunnat olisi lakkautettu vuoden 2018 alusta lähtien. Niiden tilalle olisi perustettu viisi valiokuntaa, joihin olisivat voineet tulla vain valtuustoon valitut ja heidän varahenkilönsä. Nykyisenmuotoisissa lautakunnissa on paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole olleet ehdolla vaaleissa tai ovat saaneet vain vähän ääniä.

Ulla Granfors (RKP) esitti kompromissiksi mallia, jossa perustetaan viisi lautakuntaa, ja niihin valittavista kaksi kolmasosaa on valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä kanta siis voitti äänestyksessä.

Vihreä valtuustoryhmä oli yksimielisesti hävinneen valiokuntamallin kannalla. Kantamme oli, että edustuksellisessa demokratiassa päätöksentekijöiden tulee olla vaaleilla valittuja. Vastaväitteenä esitettiin mm. huoli valtuutettujen työkuorman kasvamisesta.

Olemme joka tapauksessa tyytyväisiä siitä, että uudessa järjestelmässä otettiin selvä askel kohti tiukempaa edustuksellista demokratiaa.


Lähteitä :

Hallintosäännön päivittäminen . Vaasan kaupunginvaltuusto, 54§. Aiheena avoimesta hausta luopuminen organisaation uudelleenjärjestelyissä.

Luottamushenkilöorganisaation kehittäminen . Vaasan kaupunginvaltuusto, 53§. Aiheena valiokuntajärjestelmän käyttöönotto.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti