perjantai 27. toukokuuta 2016

Vetoomus Vaasan kaupunginhallitukselle

Vetoan Vaasan kaupunginhallitukseen, että se hylkäisi maanantain 30.5. kokouksessaan esityksen pykälässä 232, Kaupunginhallituksen käsittelyyn otettu asia, Vaasan ammattiopiston rehtorin virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen.
Pykälässä sivistystoimenjohtaja Christina Knookala esittää, että kh kumoaa toisen asteen lautakunnan päätöksen 9.5.2016 § 23, (että ammatillisen koulutuksen rehtorinvirka pannaan avoimeen hakuun, JT) ja muuttaa Vaasan ammattiopiston rehtori Åsa Stenbackan virantoimitusvelvollisuutta niin, että ammattiopiston rehtori voi toimia uuden koulutusorganisaation (VAK) rehtorina vuodesta 2017 lähtien ilman avointa hakua.
Uskon, että kh:n jäsenet ovat kyllästyneitä tähän aiheeseen, josta on kasvanut kokoaan suurempi draama. Minä ainakin olen. Alla joukko perusteluja, miksi haluan kyllästymisestäni huolimatta tehdä tämän vetoomuksen.     

Yhdenvertaisuus
Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyi 26.5. Leena Kauniston esityksen, että uuteen VAK-oppilaitokseen perustetaan kuusi koulutuspäällikön virkaa sekä aikuiskoulutuksen apulaisrehtorin virka (232§, Ammatillinen koulutuksen apulaisrehtorin ja kuuden koulutuspäällikön virkojen perustaminen) . Nämä siis menevät avoimeen hakuun.
Esityksessä ei mainita uuden oppilaitoksen rehtorin eikä nuorisopuolen apulaisrehtorin virkoja. Näyttää siis siltä, että seitsemän virkaa on menossa avoimeen hakuun ja kaksi ei. Kehotan tarkistamaan ennen päätöksentekoa esim. Kuntaliiton lakimiehiltä, kestäisikö tällainen ratkaisu valituksen. Epäilen että ei kestäisi.

Sama tehtävä ei ole enää olemassa
Vuonna 2015 yt-neuvottelujen päälinja oli, että työntekijöillä on organisaatiomuutoksen yhteydessä oikeus jatkaa aiemmassa tehtävässään, mikäli tehtävä on edelleen olemassa. Kh on vaarassa päätyä ratkaisuun, että kuusi koulutuspäällikön virkaa sekä aikuiskoulutuksen apulaisrehtorin virka katsotaan uusiksi tehtäviksi, joihin tarvitaan avoin haku, kun taas rehtorin ja nuorisopuolen apulaisrehtorin tehtävät ovat samoja, joita kyseiset henkilöt ovat jo hoitaneet VAO:ssa.
Näin perusteli esittelijä Knookala sitä, että VAOn rehtorin ja uuden organisaation rehtorin tehtävä ovat olennaisesti samoja :
Uudessa organisaatiossa nykyisen rehtorin tehtäviin verrattuna tehtävät lisääntyvät lähinnä aikuiskoulutuksen osalta, mikä on myös ammatillista koulutusta ja pääosin samankaltaista hallinnollista johtamistyötä kuin nuorisoasteen ammatillinen koulutuskin.
Se väite, että uuden VAK:n rehtorintehtävä olisi sama kuin vanhan VAOn rehtorin, osoittaa, että esittelijä ei ole kyennyt hahmottamaan muutoksen mittaluokkaa.
Ensinnäkin aikuiskoulutus tuo mukanaan valtavan määrän uusia asioita, joiden kanssa VAOn rehtori ei ole ollut käytännössä missään tekemisissä : ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, andragogiikka eli aikuispedagogiikka, henkilökohtaistaminen tutkinnonsuorituksessa, maksullinen palvelutoiminta tarjouskilpailuineen, työelämässä suoritettavat näyttötutkinnot, oppisopimuskoulutus ja työelämän kehittäminen. Osa näistä tehtävistä on yhtiöitetty EduVakk Oy:lle, mutta useimmiten niissäkin tapauksissa substanssiosaaminen ja kustannuslaskenta tulevat kuntapuolelta.
Toiseksi Sipilän hallituksen suunnittelema ns. koulutusreformi tähtää rajuun muutokseen myös nuorisokoulutuksessa, joten vanhat johtamisopit eivät toimi siellä enää : muutoksia ovat mm. opiskelun vieminen entistä enemmän työpaikoille sekä aikuis- ja nuorisokoulutuksen raja-aitojen häivyttäminen.
Ja kolmanneksi kaikki nämä uudistukset täytyy tehdä tilanteessa, jossa menoja pitäisi leikata ensi vuoden aikana 4,7 M€, eli pyöreästi 15% VAKK:n ja VAOn yhteenlasketuista budjeteista.
Nämä vaativat kaikilla esimiestasoilla henkilöitä, joilla on tiukka talousajattelu, laaja pedagoginen näkemys ja kyky muutosjohtamiseen – sanalla sanoen, parhaita saatavilla olevia henkilöitä.

Taloudelliset ja laadulliset tekijät
Avointa hakua on usein vastustettu myös taloudellisin perustein. Kh:n puheenjohtaja Seppo Rapo Pohjalaisessa 17.5., että hallintosäännön laajennuksessa on kyse puhtaasti siitä, että virkaan pitää voida valita kyvykäs oma henkilö, jos sellainen on olemassa. "Teoriassa voisi käydä niin, että jos virka laitetaan auki, tulee valituksi joku toinen henkilö. Sitten meillä on edelleen se kyvykäs henkilö ja kuinka hänen kanssaan sitten toimitaan."
Tiivistäen : Vaasan kaupunki ei voi irtisanoa kyvykkäitä (sen enempää kuin kyvyttömiäkään) työntekijöitään ennen tammikuuta 2018, koska kaupungilla on Vähänkyrön-kuntaliitoksesta johtuva irtisanomissuoja vuoden 2017 loppuun. Jos valitsemme ulkopuolisen pätevämmän hakijan, on riski, että joudumme maksamaan ainakin vuoden 2017 ajan palkkaa entiselle työntekijälle, jolle ei ole mitään töitä.
Ongelma on todellinen, joskin se voidaan ratkaista samalla tehtävien kierrolla, jolla yleensäkin hoidetaan tämänkaltaiset tilanteet.
Arvioitaessa päätöksenteon taloudellisia vaikutuksia kannattaa ottaa huomioon myös hyvän ja huonon johtamisen vaikutukset. Yksinkertaistaen hyvä johtaminen on halpaa ja tuottaa laadukkaita tuloksia, huono johtaminen puolestaan kallista ja tuottaa heikkoja tuloksia. Hyvän ja huonon johtamisen vaikutusero yhden vuoden tulokseen on uuden organisaation kokoluokassa helposti satojatuhansia euroja ja saattaa lähestyä jopa miljoonaa euroa. Kyse on moninkertaisista summista verrattuna rehtorin palkkaan.
Hyvän johtamisen vaikutukset näkyvät myös kerrannaisvaikutuksina muussa yhteiskunnassa : yritykset saavat sellaisia työntekijöitä joita ne tarvitsevat, opiskelijat sellaista koulutusta joka hyödyttää työelämässä, ja maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti.

Yt-neuvottelut ja riitauttaminen
VAOn ja VAKK:n pääluottamusmies Kristiina Lammi varoitti 9.5. kaupunginhallitusta, että jos esimiestehtävät pannaan avoimeen hakuun, asia tullaan riitauttamaan.

Lainmukaiset YT-neuvottelut on pääluottamusmiesten ja virkamiesten kesken käyty ja lopputulema oli, että mitään paikkoja ei laiteta julkiseen hakuun, vaan nykyisistä 15 esimiehestä valitaan sisäisin siirroin yhdeksän uuden organisaation esimiestehtäviin ja kuudelle etsitään lain velvoittamana koulutusta vastaavaa työtä. Työntekijöillä on organisaatiomuutoksen yhteydessä oikeus jatkaa aiemmassa tehtävässään, mikäli tehtävä on edelleen olemassa. Tehtävää ei siis voida laittaa julkiseen hakuun. Nyt esillä olevan organisaatiomuutoksen yhteydessä siis aiemmin esimiestehtävissä toimineet tulee valita uudessa organisaatiossa oleviin esimiestehtäviin ja siltä osin kuin esimiestehtävien määrä on vähentynyt, tarjotaan muuta koulutusta vastaavaa työtä. Mikäli työnantaja asettaa esimiestehtävät julkisesti haettavaksi, tulevat aiemmin esimiehinä toimineet työntekijät riitauttamaan työtehtävien muutoksen.

Lammin varoitti riitauttamisesta siinä tapauksessa, että aiempi tehtävä on edelleen olemassa. Seitsemän viran kohdalla on yleisjaosto jo todennut, että tehtävä ei ole enää olemassa. En näe mitään ongelmaa siinä, että sama ratkaisu tehdään muidenkin jäljelläolevien esimiesvirkojen osalta. Tällöin myös vältyttäisiin mahdollisilta valituksilta yhdenvertaisuuslain nojalla.

Kieliryhmien suhteet
Rehtorikriisiä on mahdollista käyttää myös kieliryhmien väliseen vihanlietsontaan. Tätä tuskin toivoo yksikään kh:n jäsen. Oma toivomukseni on, että kh ei antaisi aseita niiden käsiin, jotka haluavat lietsoa kieliryhmien välistä vihaa.
Uskon, että saamme vähiten vihaa, katkeruutta ja valituksia, kun tärkeät esimiestehtävät täytetään avoimella, reilulla ja läpinäkyvällä haulla. Tämä on myös kaupunginvaltuuston 23.5. tekemän päätöksen hengen mukainen.

Taustaa :

Vaasan ammatillisen koulutuksen rehtori avoimeen hakuun. Juha Tuomikoski, blogiteksti 8.5.2016.
http://viherpesula.blogspot.fi/2016/05/vaasan-ammatillisen-koulutuksen-rehtori.html

Aikuis- ja nuorisokoulutus yhteen Vaasassa. Juha Tuomikoski, blogiteksti 25.4.2016.
http://viherpesula.blogspot.fi/2016/04/aikuis-ja-nuorisokoulutus-yhteen.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti