torstai 28. joulukuuta 2017

Mitä maahanmuutto maksaa, osa III : Lasikatot murtuvat

Tämä on viimeinen osa kolmiosaisesta kirjoitussarjastani Mitä maahanmuutto maksaa. Ensimmäinen osa Ihmisen hintalappu ilmestyi 26.12. ja toinen osa Hyvät ja huonot maahanmuuttajat 27.12.

Joulukuussa ilmestynyt Päivisen raportti yrittää hahmotella maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia. Raportissa toistuu yksi trendi, joka Suomessa on ollut koko lyhyen maahanmuuttohistoriamme ajan : maahanmuuttajien työllisyys on paranemaan päin. 2000-luvulla tulleet maahanmuuttajat ovat työllistyneet paremmin kuin 1990-luvulla, ja uudemmat vuosiluokat ovat työllistyneet paremmin kuin vanhemmat. Tämä kehitys ei tietenkään ole suoraviivaista : esimerkiksi 2010-luvun lama on heikentänyt maahanmuuttaneiden työllisyyttä, aivan kuten suomalaistenkin.

Päivinen mainitsee keskeiseksi syyksi tehostuneen kotouttamispolitiikan. Hän ylistää erityisesti vuoden 1997 kotouttamislakia, jonka pitkän aikavälin positiivinen vaikutus maahanmuuttaneiden työllisyyteen ja tulokehitykseen on voitu osoittaa yksiselitteisillä tutkimuksilla.


Lasikatot murtuvat

Helposti löytyy muitakin selityksiä maahanmuuttajien työllisyyden pitkälle kasvutrendille. Työelämämme oli 1990-luvulla erittäin sulkeutunutta ja torjui voimakkaasti ulkopuolisia. Olen saanut seurata omassa työssäni, miten Vaasan seudun työpaikat ovat reilun 20 vuoden kuluessa avautuneet ja lasikatot ovat murtuneet. Yhä uusille aloille hyväksytään työntekijöitä yhä uusista kansallisuuksista.

Muistissani on, kun 1990-luvulla teollisuustyönantaja sanoi, että venäläiset ovat laiskoja ja varastelevia. Reilu kymmenen vuotta sitten ison firman johtaja asetti alihankinnan epäviralliseksi ehdoksi, että alihankkijalla ei ole töissä ”neekereitä”.  Muutama vuosi myöhemmin hoiva-alan esimies sanoi, että muslimit ovat soveltumattomia lähihoitajiksi. Tällä vuosikymmenellä olen kuullut, että pakolaisina maahan tulleet eivät voi taustansa vuoksi toimia sosionomin tehtävissä.

Useimmat nämä esimerkit tuntuvat nyt kaukaiselta menneisyydeltä, vaikka tilanne vaihtelee edelleen, ja lasikattoja on runsaasti maahanmuuttajan urapolulla.

Entistä koulutetumpia

YK:n tilastot osoittavat, että ns. kolmannen maailman koulutustaso on kasvanut koko 2000-luvun ajan, hitaasti ja epätasaisesti mutta varmasti. Samoin naisten työssäkäynti on yleistynyt ja tietotekniikkataidot parantuneet. Nämä megatrendit näkyvät myös suomalaisissa maahanmuuttajissa.

Kun katson vaikkapa irakilaisia ja afganistanilaisia tuttaviani, jotka ovat tulleet Suomeen suurena muuttovuotena 2015, näen paljon yritteliäitä, energisiä ja elämässään eteenpäin pyrkiviä ihmisiä. Heidän koulutuksessaan ja osaamisessaan on edelleen suuria puutteita, mutta nämä puutteet ovat pieniä verrattuna niihin, joita oli heidän maanmiehillään parikymmentä vuotta aikaisemmin. Aivan varmasti he tulevat työllistymään paremmin kuin aiemmin tulleet maanmiehensä.

Naiset marssivat eteenpäin

Päivisen raportti nimeää kaikkein heikoimmin työllistyväksi maahanmuuttajaryhmäksi Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet naiset. Heidän työllisyysasteensa on ollut tällä vuosikymmenellä vain noin 30%, kun se on ollut yleensä maahanmuuttajanaisilla reilut 50% ja maahanmuuttajamiehillä samaa tasoa kuin suomalaisilla miehillä ja naisilla, noin 70%.  Kaikilla muilla ryhmillä korkeakoulutus tuottaa keskimäärin paremman työllisyyden – mutta ei Lähi-idästä ja Afrikasta tulleilla naisilla.

Tämä osui heti kohdalle : olen viime vuosina kouluttanut työssäni paljon juuri Lähi-idästä ja Afrikasta tulleita naisia. Olen kohdannut valtavan energisiä, oppimishaluisia ja terveen kriittisiä naisia. Viimeksi opettamani lukutaitoryhmän kohdalla tein veikkauksen, että näiden naisten työllisyys tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua 50-70%. Edelleen turhan vähän mutta huimasti enemmän kuin tilastoissa mainittu 30%. Megatrendit jyräävät, ja ne näkyvät myös minun työssäni.

Joutuuko vanhushoitaja helvettiin?

Työllistymisen esteenä voi olla myös kulttuurinen yhteensopimattomuus. Vaikkapa se, että musliminainen haluaa pitää työssään huivia, ja työnantaja ei sitä hyväksy. Ilokseni olen nähnyt, että tämä joutava tekosyy on väistynyt vaasalaisilla rekrytoijilla edes jonkin verran, vaikkakaan ei vielä riittävästi.

Olen myös nähnyt, että nuoret maahanmuuttajat ovat edeltäjiään aktiivisempia hakeutumaan eteenpäin elämässään. Kymmenen vuotta sitten kiistelin puhelimessa imaamin kanssa, joka uhkasi vanhushoitajiksi ryhtyviä somalinaisia helvetin tulella – vanhushoitajahan joutuu viemään vieraita miehiä suihkuun! Vaasalaiset somalinaiset uskoivat hänen puheitaan, helsinkiläiset eivät. 2010-luvulla hänen valtansa on onneksi murtunut myös Vaasan somaliyhteisössä.

Maahanmuuttopolitiikkaa taskulaskimella…

Tässä kirjoitussarjassa olen lähtenyt mukaan peliin, jossa lasketaan maahanmuuttajan hintalappua. Viimeinen kysymys on, kuinka paljon taloudellisille arvoille pitäisi antaa painoa, kun tehdään päätöksiä maahanmuutosta?

Työperäisen maahanmuuton kohdalla vastaus on selvä : työperäinen muutto on nimenomaan taloudellista muuttoa, ja se perustellaan nimenomaan taloudellisilla arvoilla. Toki on monta kysymystä, joihin ei saa vastausta pelkällä taskulaskimella. Kuka päättää, saako firma palkata ulkomaalaisen työntekijät – firma itse vaiko ELY-keskus? Millä ehdoin työperäinen muuttaja saa tuoda perheensä Suomeen? Millä ehdoin työperäinen muuttaja saa jäädä Suomeen, jos työt loppuvat?

Samoilla kriteereillä ja kysymyksillä voidaan käsitellä myös ulkomaalaisia opiskelijoita ja heidän mahdollisuuksiaan jäädä asumaan Suomeen.

…ja sydämellä

Perheenjäsenten ja pakolaisten kohdalla painottaisin voimakkaammin inhimillisiä, ei-taloudellisia arvoja. Perheen pitäisi saada asua yhdessä, vaikka se ei tuottaisikaan välitöntä julkistaloudellista hyötyä. Ja pakolaisia pitää auttaa, vaikka heidän kotoutumispolkunsa onkin pitkä ja kivinen.

Nykyinen pakolaispolitiikkamme tuottaa julkistaloudellemme miinusta. Kannattaa muistaa, että koko kansantalouden kannalta tämä miinus on toistaiseksi marginaalinen, laskutavasta riippuen prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta tai huomattavasti vähemmän.

Miinuksen kääntöpuolena on, että kaikkien tutkimusten mukaan maahanmuutto kasvattaa bruttokansantuotetta. Ja monet yritykset ja elinkeinot ovat erittäin riippuvaisia maahanmuuttajatyövoimasta, esimerkiksi närpiöläiset kasvihuoneet, lukuisat pohjalaiset maatilat ja useat vaasalaiset teollisuusyritykset. Puhumattakaan yrityksistä, joiden myynti on riippuvainen maahanmuuttaja-asiakkaista ja -markkinoijista.

Maahanmuuton sääntely

Kuitenkin turva- ja työpaikan tarpeessa on maailmalla kymmeniä, jopa satoja miljoonia ihmisiä. On selvää, että jos heistä merkittävä osa hakee työ- tai turvapaikkaa Suomesta, kyseessä ei olisi enää marginaalinen kansantaloudellinen vaikutus. Siksi kannatan maahanmuuton sääntelyä, eli sitä että luomme sille pelisääntöjä.

Arvostan vihreiden avarasydämistä ja suhteellisuudentajuista maahanmuutto-ohjelmaa. Tiivistäen : Euroopan Unionin ja siis myös Suomen tulee korottaa voimakkaasti pakolaiskiintiötään, jakaa keskenään tasaisemmin turvapaikanhakijoita ja luoda köyhien maiden ihmisille mahdollisuuksia lailliseen työperäiseen maahanmuuttoon. Kaikkien turvapaikanhakijoiden on saatava esittää asiansa, eikä turvapaikkaa tule evätä keinotekoisin perustein. Perheiden on annettava yhdistyä.


Maahanmuuttopolitiikkaa pitää tehdä sekä sydämellä että taskulaskimella. Niin kuin kaikkea politiikkaa.

Lue lisää:

Jere Päivinen, Mitä tiedämme maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista? Selvitys maahanmuuton taloudellisten vaikutusten kokonaisuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:27. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160396/RAP2017_27.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hanna Sutela, Lähi-idästä ja Afrikasta kotoisin olevien naisten kotoutumiseen kiinnitettävä huomiota. Tieto&trendit-verkkolehti 12.5.2016.  http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/167/

Karmela Liebkind, Lisa Larja ja Asteria Anna Brylka, Ethnic and gender discrimination in recruitment: experimental evidence from Finland. Journal of Social and Political Psychology 2016.                                  
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/164589                                                                                                                                                                                                                                
Kaarina Reini, Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset. Vieraskielisen työvoiman aluetaloudelliset vaikutukset Pohjanmaalle. THL, raportti 12/2012.                                         
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80072/c2a081d0-c409-44d8-829b-757194bc7855.pdf?sequence=1                                                                                                                                                                             

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti