sunnuntai 25. maaliskuuta 2018

Vaasa ulkoistaa kokit, siivoojat ja palkanlaskijat


Vaasan kaupunki perustaa yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa kaksi yhtiötä, joihin se siirtää vanhoina työntekijöinä mm. kokit, kiinteistönhoitajat, IT-tukihenkilöt, asioimistulkit, siivoojat ja palkanlaskijat. Uudet yhtiöt aloittavat toimintansa käytännössä toukokuun alusta. Muut Pohjanmaan kunnat voivat halutessaan tulla niihin mukaan.


Perustettavat yhtiöt ovat
  • ·       Mico Botnia Oy, jolle siirtyvät talous-, palkka-, ICT- ja tulkkipalvelut (Pohjanmaan tulkkikeskus). Vaasan kaupunki omistaa yhtiöstä 32,3 % ja maakunnan muut kunnat ja kuntayhtymät loput. Mico Botnian toimitusjohtaja on Juha Suikkanen. 
  •      TeeSe Botnia Oy, jolle siirtyvät hankinta-, kiinteistönhuolto-, kuljetus-, materiaalihuolto-, siivous- ja ruokapalvelut, eli esimerkiksi siivoojat ja kouluruokaloiden kokit. Vaasan kaupunki omistaa yhtiöstä 71 %: ja Vaasan sairaanhoitopiiri 29 %. TeeSe Botnian toimitusjohtaja on Henrik Vehkaoja.


Sote-uudistus pakottaa yhtiöittämään

Yhtiöittäminen johtuu eduskuntaan tulleesta maakunta- ja sote-lakien paketista. Jos ne menevät läpi, Vaasan kaupungilta katoavat sosiaali- ja terveyspalvelut eli puolet kaupungin budjetista. Ne siirtyvät Pohjanmaan maakuntaan, jonka rungon muodostaisi nykyinen Vaasan sairaanhoitopiiri.

Vaasan kaupungin tukipalveluista periaatteessa puolet palvelee poissiirtyvää sote-sektoria. Yhtiöittäminen on tarpeen tämän takia. Jos sitä ei tehtäisi, Vaasan kaupungille jäisi satoja tarpeettomia siivoojia, palkanlaskijoita ja kiinteistönhoitajia, ja toisaalla maakunnalla olisi pula samoista ammattikunnista. Nyt tehtävän yhtiöittämisen tarkoitus on taata, että työt hoituvat tulevaisuudessakin, ja työntekijöiden työsuhdeturva pysyy mahdollisimman paljon.

Talon omat yhtiöt

Mico Botnia ja TeeSe Botnia ovat ns. inhouse-yhtiöitä, eli hankintalain termein ”sidosyksiköitä”. Se tarkoittaa, että Vaasan kaupunki ja sairaanhoitopiiri eivät kilpailuta  ulkoistettavia palvelujaan vaan tilaavat ne suoraan inhouse-yhtiöiltään. Hankintalaki sallii tällaisen järjestelyn, jos sidosyksikkö on kokonaan hankintayksiköittensä (Vaasan kaupungin ja VSHP:n) omistama, ja enintään viisi prosenttia sen toiminnasta suuntautuu muualle kuin hankintayksiköihinsä.

Inhouse-järjestely takaa sen, että työt jatkuvat mahdollisuuksien mukaan ulkoistettavilla työntekijöillä, ja heille tulee mahdollisimman vähän yt-neuvotteluja. Täysin ei työsuhteen jatkuminen ole taattu, sillä toimintaa on mahdollista tehostaa, kun kaksi isoa tekijää lyö tukipalvelunsa yhteen. Vaasan kaupunki toivoo voivansa alentaa kustannuksiaan näiden palvelujen osalta 3-5 % ”tuottavuuden parantamisen ja henkilöstön joustavan käytön kautta”.

Kaupunki tekee tässä vaiheessa määräaikaiset sopimukset yhtiöiden kanssa palvelujen ostamisesta. Sopimukset ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Vuoden 2020 alusta siirtyvät sote-palvelut pois kaupungilta, jos Sipilän hallitus saa tahtonsa läpi eduskunnassa. Kaupunki lupaa, että vuoden 2020 alusta lähtien sopimus on voimassa toistaiseksi. 

Pieni varaus kuitenkin jätetään : ”Mikäli suunniteltujen maakuntalain tai sote-lakien tai tähän asiaan liittyvien muiden lakien määräaikoihin tai sisältöihin tulee muutoksia, niin sopimuksen sisällöstä ja sopimuskaudesta tulee sopia uudelleen.”

Tasapainottelu työsuhdeturvan ja tehokkuuden välillä

Vihreiden tulee tasapainoilla yhtiöittämisessä kahden asian välillä. Toisaalta meidän pitää puolustaa työntekijöiden työsuhdeturvaa ja pyrkiä huolehtimaan siitä, että sote- ja maakuntalait eivät johda työehtojen raakaan polkemiseen.

Toisaalta meidän on huolehdittava siitä, että kaupungilla on saatavilla laadukkaita palveluita. Esimerkiksi kaupungin kiinteistöhuollon palvelutaso on ollut ajoittain heikko. Tietotekniikan tukipalvelujen taso heikkeni voimakkaasti, kun palvelut keskitettiin kaupungin tukipalvelu-uudistuksessa 2016.

Asioimistulkit jäävät jalkoihin?

Uusien yhtiöiden toiminta on melkoista sillisalaattia. Esimerkiksi Mico Botniaan tulee myös Pohjanmaan tulkkikeskuksen henkilöstö, joka käsittää etupäässä asioimistulkkeja. Asioimistulkkaus on spesifi toimiala, jonka kehittämiseen ei uuden yhtiön johdolta välttämättä löydy osaamista eikä kiinnostustakaan – se keskittyy todennäköisemmin muihin yhtiön toimintoihin, kuten palkanlaskentaan, talouspalveluihin ja hankintatoimeen.

Vertailun vuoksi : pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS yhtiöittivät 2015 yhteisen tulkkikeskuksensa A-tulkkaus Oy -nimiseksi yhtiöksi, joka keskittyy pelkästään tulkkauspalveluihin.

Toisaalta Pohjois-Pohjanmaalla yhtiöitettiin 2012 tulkkipalvelut samaan kokonaisuuteen talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa Monetra Oy:ksi. Vaikka yhtiöön liitettiin monia eri toimialoja, se sai mitä ilmeisimmin tulkkipalvelunsa toimimaan, koska myöhemmin myös Keski-Suomen tulkkikeskus liitettiin siihen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti