keskiviikko 19. heinäkuuta 2017

Sipilän biotalous ja EU:n ilmastopolitiikka törmäyskurssilla

Kaksi suomalaista meppiä on tuominnut Euroopan ympäristövalokunnan suunnitelmat huomioida metsähakkuut ilmastopolitiikassaan. Anneli Jäätteenmäen (kesk) mukaan asiassa ei ole ”järjen hiventä”. Nils Torvalds (RKP) väitti, että eurooppalaisilla mepeillä ei ole ”harmainta aavistusta hyvästä metsänhoidosta”.

Valiokunta suosittelee, että mitattaessa metsänhakkuiden vaikutusta ilmastoon otetaan vertailukohdaksi vuodet 2000-2012. Menneisyyden ottaminen vertailukohdaksi on ilmastopolitiikassa normaali käytäntö - yleisesti käytetään vuotta 1990, mutta muitakin vertailuajankohtia on.
Suomi on yhtä aikaa hiilipäästöjen lähde ja hiilinielu. Toisaalta Suomen autot, turvesuot ja energialaitokset laskevat ilmakehään hiilidioksidia, joka kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Toisaalta Suomen metsät kasvavat ja nielevät ilmakehästä hiilidioksidia, siten hidastaen ilmaston lämpenemistä.
Hiilipäästöjen ja metsänkasvun erotuksesta muodostuvat Suomen nettopäästöt. Jos fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään, Suomen nettopäästöt laskevat. Jos metsiä hakataan, Suomen nettopäästöt kasvavat.
Juha Sipilän hallitus suunnittelee biotalousohjelmassaan metsähakkuiden lisäämistä 15 miljoonalla kuutiometrillä. Tällä hetkellä Suomen vuotuisesta metsienkasvusta säästyy hakkuilta 40 prosenttia, tulevaisuudessa säästyisi 15 prosenttia.
Suomen metsät sitoisivat siis hiiltä tulevaisuudessakin, mutta vähemmän kuin ennen. Suomen nettopäästöt kasvaisivat merkittävästi.
EU-parlamentin ympäristövaliokunta haluaa, että tämä huomioidaan laskettaessa Suomen osuutta EU:n päästövähennyksissä. Jos suomalaisia metsiä hakataan enemmän, täytyy suomalaisten autojen ja voimalaitosten päästöjä laskea vastaavasti.
Tämä kuulostaa luonnolliselta ja järkeenkäyvältä, mutta Jäätteenmäen mielestä tässä ei ole järjen hiventä. Torvalds aikoo tehdä ”hartiavoimin töitä” estääkseen tämän periaatteen toteutumisen.
Sipilän hallituksen biotalousohjelma ja EU:n ilmastopolitiikka ovat siis törmäyskurssilla.
Ilmastopolitiikan tarkoitus on estää uhkaava maailmanlaajuinen ilmastokatastrofi. Ratkaisevia ovat nettopäästöt.
EU:n ympäristövaliokunnan linjaus on johdonmukainen ja vastaa tuoreinta tutkimustietoa. On surullista, että suomalaismepit lobbaavat näin aggressiivisesti ilmastonsuojelua vastaan.
Tämä kirjoitus ilmestyi sanomalehti Pohjalaisessa 19.7. 
Muita kommentteja ja uutisia Sipilän hakkuiden ja ilmastopolitiikan ristiriidasta : 
EU-parlamentti teki rajun metsälinjauksen – tutkijat kiittelevät, suomalaismepit suuttuivat. HS 11.7.2017

Vähemmän itsekkyyttä metsäkeskusteluun. Ympäristöaktiivi Birthe Weijola Pohjalaisessa 19.7.2017. https://www.pohjalainen.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/lukijoilta-v%C3%A4hemm%C3%A4n-itsekkyytt%C3%A4-mets%C3%A4keskusteluun-1.2343529

Sipilän biotalous ja EU:n ilmastopolitiikka törmäyskurssilla. Juha Tuomikoski Pohjalaisessa 19.7.2017

Metsistä vaara tulla päästöjen aiheuttaja. Kansanedustaja Mauri Pekkarinen Pohjalaisessa 18.7.2017. https://www.pohjalainen.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/lukijoilta-metsist%C3%A4-vaara-tulla-p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6jen-aiheuttaja-1.2342599

Muutos metsäpäätökseen vaatii nyt mepeiltä vaikuttamisen täysosumaa. Pirjo Rautio Pohjalaisen pääkirjoituksessa 16.7.2017. https://www.pohjalainen.fi/mielipide/p%C3%A4%C3%A4kirjoitus/p%C3%A4%C3%A4kirjoitus-muutos-mets%C3%A4p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kseen-vaatii-nyt-mepeilt%C3%A4-vaikuttamisen-t%C3%A4ysosumaa-1.2341031

Julkinen kirje. 68 suomalaistutkijan huolenilmaisu Suomen metsänkäyttösuunnitelmien ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksista. 24.3.2017. http://bios.fi/julkilausuma/julkilausuma240317.pdf

Metsien hiilinielut ovat maapallon elinehto. Heidi Hautala 26.6.2017.

Proposal for an Effort Sharing Regulation 2021-2030. EU:n komission esitys päästökaupan ulkopuolisesta hiilipäästökiintiöstä – Suomelle 39% vähennysvelvoite 1990-2030. https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/proposal_en

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti