torstai 1. tammikuuta 2015

Vihreä talous II : Vihreä kasvu


Tämä on kolmiosaisen kirjoistussarjan toinen osa. Ensimmäinen osa oli Talouskasvu vastaan degrowth.
Ensimmäisessä osassa kirjoitin, että Vihreä liitto on tehnyt valintansa talouskasvun ja talouden hallitun supistamisen eli degrowthin välillä. Vihreä liitto kannattaa talouskasvua, tosin hyvin monilla varauksilla (esim. ei ydinvoimaa, GMO-maataloutta eikä turkistarhausta). Tätä se kutsuu nimellä "vihreä kasvu".
Kasvua tarvitaan, että voisimme modernisoida luontoa kuormittavan taloutemme, estää laajamittaisen syrjäytymisen ja saada julkisen talouden kustannuskriisin hallintaan.


Seitsemän laihaa vuotta

Maailmanlaajuiset talousvaikeudet ovat jatkuneet vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien. Vuodesta 2012 lähtien Suomen talous on ollut taantumassa eli hallitsemattoman degrowthin tilassa. Taloutta on yritetty korjata mm. vuosien 2009-10 velkaelvytyksellä. 
Syväekologien mukaan talouskasvu on ympäristölle haitallista. Kääntäen talouden laskun pitäisi siis olla ympäristölle hyvä asia. Kiittääkö siis luonto talouselämää seitsemästä laihasta vuodesta?
Vuoden 2008 jälkeen esimerkiksi sähkön kulutus on laskenut Suomessa noin kymmenesosan. Suomi sai täytettyä Kioton ilmastosopimuksessa määritellyt hiilipäästötavoitteensa. Jos lihavat vuodet olisivat jatkuneet, päästömme olisivat ylittäneet Kioton rajat. Luonto kiittää talouslamasta.
Pitkän päälle maailmanlaajuinen talouskriisi voi silti olla luonnolle haitallinen. Ratkaisuksi kriisiin on tarjottu ympäristön kannalta erittäin vaarallisia lääkkeitä, esimerkiksi liuskekaasua, löysiä päästörajoituksia, turvevarojen tehokäyttöä ja arktista öljynporausta.
Tällä hetkellä talousmiehet kautta maailman riemuitsevat siitä, että öljyn hinta on romahtanut. Nyt toivotaan, että öljyn käyttö lähtee uuteen nousuun ja laukaisee uuden talouskasvun kauden.
Kriisin aikana kansainvälinen ilmastopolitiikka on lamaantunut, ja maailma tuntuu ajelehtivan kohti ilmastokatastrofia.
Talousjärjestelmämme on ympäristön kannalta niin huono, että edes seitsemän laihaa vuotta ei ole tuottanut yksiselitteistä hyötyä ympäristölle.

Energiamurros

Vihreillä keskeisin uuden talouden keihäänkärki on "energiamurros", jolla pyritään "älykkääseen hiilineutraaliin talouteen".
”Energiamurros” on käännös saksalaisesta Energiewende-termistä. Se tarkoittaa uutta energiataloutta, esimerkiksi aurinko- ja bioenergiaa, kierrätystä, led-valoja, maalämpöä, matalaenergiataloja, ratainvestointeja, sähkön kysyntäjoustoa, sähkön nettolaskutusta, sähkön varastointia, taajuusmuuttajia, tuulivoimaa ja älykästä sähköverkkoa.
 
Kirjoitin Vihreä talous I –tekstissäni :

”Vihreän liiton talousideologiaa voisi kutsua irtikytkentäideologiaksi : puolue pyrkii kytkemään talouskasvun irti sen ekologisista haittavaikutuksista.”

Energiamurros on yritys toteuttaa irtikytkentä : toisaalta tuotamme talouskasvua, toisaalta laskemme luonnolle aiheutuvaa kuormitusta. Tämä hokkuspokkustemppu on mahdollinen siirtymävaiheessa, kun siirrymme fossiilienergiasta uusiutuvaan energiaan.
Kun siirtymävaihe on ohi, tuotannon kasvu tarkoittaa pääsääntöisesti myös ympäristökuormituksen kasvua. Vihreät eivät siis ole keksineet ikiliikkujaa, jolla voitaisiin kytkeä talous pysyvästi irti ekologisista haittavaikutuksistaan.
Uusi energiatalous vaatii raskaita alkuinvestointeja, joista vastaa pääosin yksityinen pääoma. Pääoma saadaan liikkeelle erilaisilla vipuvaikutuksilla, esimerkiksi syöttötariffeilla. Vuoden 2010 syöttötariffilaki sai yksityisen pääoman liikkeelle ja käynnisti Suomessa ainutlaatuisen tuulivoiman rakentamisbuumin.

Energian hinta

Syöttötariffilaki on herättänyt paljon vastustusta, koska se on vahvasti tuettua energiaa. Energiewende on johtanut Saksassa sähkön hinnannousuun.
On todennäköistä, että uusiutuvaa energiaa ei saada koskaan niin edulliseksi kuin fossiilienergia oli loistonsa päivinä, kun helposti porattavia öljy- ja maakaasuesiintymiä oli maailmalla vielä runsaasti. Olemme siirtymässä joka tapauksessa kalliimman energiaan aikaan.
Osittain energian hinnan kallistuminen selittyy siirtymävaiheella : maksamme uuden taloudellisen ekosysteemin investointikustannuksia.
Vaikka energia on kalliimpaa, sen hinta jää entistä useammin kotimaahan tuomaan työtä ja tuloja paikallisille yhteisöille. Energiamurros työllistää esimerkiksi IT-insinöörejä, jätehuollon ammattilaisia, kokoonpanijoita, koneasentajia, maanrakennusurakoitsijoita, maanviljelijöitä, metsäkoneen kuljettajia, sähköasentajia ja talonrakentajia. Sen sijaan fossiilienergiasta maksamamme rahat valuvat Persianlahden öljykentille, Puolan hiililaakioille ja Länsi-Siperian maakaasu-oligarkeille.
Uusi energia järjestelmä tuottaa myös vientituloja. Palkintona investoinneista saadaan kilpailukykyinen cleantech-talous, joka pystyy viemään uusia energiatuotteita maailmaan ja tuottamaan kotimaahan kaivattuja vientituloja.
Oma kotikaupunkini Vaasa on vakuuttava esimerkki cleantech-talouden toimivuudesta. Pohjanmaan maakunnassa on tätä kirjoittaessani Suomen matalin työttömyysaste, pitkälti Vaasan energiaklusterin ansiosta. Vihreät viittaavatkin usein Vaasaan kuvaillessaan uuden energiatalouden siunauksia.

Älymurros

 Toinen vihreän talouden keihäänkärki on "älymurros", jolla tavoitellaan "digitalisaatiota, automaatiota ja robotiikkaa". Vihreiden talouslinjauksissa mainitaan erityisesti ”julkisen tietotekniikan infrastruktuuri” sekä ”big data”. Eli yksinkertaisemmin ilmaistuna :
”Rakennamme vihreän tietoyhteiskunnan, jossa uusi teknologia palvelee ihmistä. Julkisin varoin tuotetut tietovarannot tulee avata kaikkien vapaasti käytettäväksi. Kaikki viranomaispalvelut pitää voida hoitaa helposti ja turvallisesti netissä.” (http://www.vihreat.fi/politiikka/talous-ja-yrittajyys )
”Energiamurroksessa” ja ”älymurroksessa” on sama logiikka. Käytämme uutta tekniikkaa ratkaistaksemme omia, suomalaisia ongelmiamme. Tällöin tulemme luoneeksi aivan uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Koska muualla maailmassa on samat ongelmat kuin meillä, meidän ratkaisumme kelpaavat myös vientituotteiksi. Ja näin saadaan vientituloja, työllistetään ihmisiä ja supistetaan julkisen talouden kestävyysvajetta. Siinä sivussa nousee vielä bruttokansantuotekin.
Tietotekniikka tuhoaa työpaikkoja ja luo niitä lisää. Kristallipalloni ei kerro, jääkö vihreiden ”älymurroksesta” lyhyellä aikavälillä viivan alle enemmän vai vähemmän työpaikkoja. Mutta palloni kertoo, että jollemme panostaisi tietotekniikkaan, menettäisimme kilpailukykyämme. Pitkän päälle työpaikat vähenisivät. Älymurros on meille elinehto, jos aiomme pysyä mukana avoimessa maailmantaloudessa.

Joitakin asiaa sivuavia vihreiden ohjelmia :

·         Kohti hiilineutraalia Suomea 2050. Vihreä liitto 2014.  http://www.vihreat.fi/node/8699

·         Vihreää vaurautta. Vihreiden talouslinjauksia. Vihreä liitto 2014. http://www.vihreat.fi/files/liitto/talousesitys_4_11_2014.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti