sunnuntai 7. kesäkuuta 2015

Pienet ja isot kiistelivät vihreiden puoluekokouksessa

Olin Vihreän liiton puoluekokouksessa Oulussa. Istuin vaalivaliokunnassa, Vaasan vaalipiirin edustajana. 
Vaalivaliokunta teki puoluekokouksen 300-400 osallistujalle esitykset puoluehallituksen ja -valtuuskunnan kokoonpanosta, jotta jokaisesta jäsenestä ja varajäsenestä ei tarvitsisi äänestää isolla kokoonpanolla erikseen. Vihreissä tehdään nämä valinnat joka toinen vuosi.
 
Puoluehallitus
 
Puoluehallitus kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa. Sitä johtaa uudelleenvalittu puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö, apunaan kolme varapuheenjohtajaa Touko Aalto (kansanedustaja, Jyväskylä) sekä uudet varapuheenjohtajat Hanna Halmeenpää (kansanedustaja, Kalajoki) ja Maria Ohisalo (Helsinki). Puheenjohtajiston lisäksi puoluehallitukseen valittiin 8 varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.
 
Vaasan vaalipiiriä edustaa puoluehallituksessa Laura Ala-Kokko (Vaasa).
 
Puoluevaltuuskunta
 
Puoluevaltuuskunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa, ja siihen kuuluu reilu 40 henkeä. Se hyväksyy laajat puolueohjelmat. Valtuuskunta tekisi yhdessä eduskuntaryhmän kanssa päätöksen esim. vihreiden osallistumisesta Suomen hallitukseen, jos sellainen olisi ajankohtaista. Tämän kevään eduskuntavaalien jälkeen valtuuskunnan ei tarvinnut ottaa kantaa hallitukseen menoon, koska vihreille ei tullut kutsua Sipilän hallitusneuvotteluihin.

Puoluevaltuuskuntaan valittiin Vaasan vaalipiirin edustajaksi Tuomas Ojajärvi (Seinäjoki).

Pienet piirit ja pohjoinen hävisivät
 
Vaalivaliokunnan työ on puolueen vaikutusvallan jakamista mahdollisimman tasaisesti ja oikeudenmukaisesti. Vihreissä valtapeli ei ole likaista eikä raakaa, mutta asemista kyllä kilpaillaan.

Tänä vuonna nousi jälleen kerran esille kysymys siitä, millä periaatteilla valta jaetaan puolueen sisällä. Pohjois-Suomi ja pienet vaalipiirit esittivät, että jokaiselle piirille on taattava entiseen tapaan "perälauta", pienin mahdollinen määrä paikkoja. Perinteiseen minimipakettiin on kuulunut 3 paikkaa puolueen johtavissa elimissä : varapaikka puoluehallituksessa sekä varsinainen + varapaikka puoluevaltuuskunnassa.

Isot piirit sekä vahvat nais- ja nuorisojärjestö vaativat, että valta on jaettava jäsenmäärien mukaan. Tämä periaate keskittäisi puolueen vallan Etelä-Suomen isoille piireille sekä kahdelle valtakunnalliselle vihreälle järjestölle. Pohjois- ja Itä-Suomessa vihreiden kannatus on heikompi, koska vihreitä vierastetaan enemmän näillä alueilla. Vihreät yhdistykset ovat pohjoisessa pienempiä, koska pohjoisessa vierastetaan puolueiden jäsenyyttä.
 
Kiista päättyi pienten piirien aseman huononemiseen : minimipaketti supistui entisestä kolmesta paikasta kahteen. Kahteen paikkaan joutuivat tyytymään jäsenmäärältään kolme pienintä piiriä Lappi, Vaasa ja Satakunta.
 
Vaasan vaalipiirissä uusi paikkajako tarkoitti sitä, että Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnista saatiin edustus Vihreän liiton puolue-elimiin mutta Keski-Pohjanmaan maakunnasta ei. Kokonainen maakunta jäi täysin ilman edustajaa - se ei saanut edes yhtään varajäsenen paikkaa. Samaan aikaan Uudenmaan maakunnasta valittiin puolueen johtoelimiin yhteensä 17 edustajaa.

Pienten piirien protesti
 
Järjestely johti pienten piirien äänekkääseen vastustukseen. Vaasan vaalipiirin edustajat perustelivat vastustustaan sillä, että
 
"Kokoussalissa on toistettu vihreiden olevan koko maan puolue. Koko maalla on oltava vähintään entisenlainen edustus puolueen johtoelimissä, jotta tämä puhe ei olisi pelkkää liturgiaa.

Vihreiden kasvu tulee todennäköisimmin tulevaisuudessa maakunnista ja pienistä piireistä. On epäviisasta typistää juuri kasvupisteistä.

Vaasan vaalipiiri lähes kaksinkertaisti äänensä eduskuntavaaleissa. Meistä tuntuu kohtuuttomalta, että meitä rangaistaan vaalivoitosta paikkojen menetyksellä."
 
Uudet pelisäännöt puolueelle?
 
Puoluekokouksessa esitettiin vahvoja puheenvuoroja, että puolueelle on mietittävä uudet pelisäännöt ennen seuraavia puolue-elinten valintoja 2017.
 
Uusissa pelisäännöissä pitää sovittaa yhteen kaksi oikeutettua vaatimusta.
 
Isojen piirien vaatimus, että niiden koko huomioidaan paikkajaossa, on aivan oikeutettu - ne ovat tehneet hyvää työtä ja tuoneet vihreille paljon jäseniä ja kansanedustajia. Yhtä oikeutettu on pienten piirien vaatimus, että niille on taattava minimiedustus puolueen elimissä.
 
Näiden kahden periaatteen yhteensovittaminen ei ole mahdotonta, kunhan porukasta löytyy sopua ja solidaarisuutta. Luotan siihen, että vihreistä löytyy molempia.

Lue lisää :

"Anteeksi että olen helsinkiläinen" - puoluekokouksessa kuohahti. Vihreä lanka 7.6.2015. http://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/anteeksi-ett%C3%A4-olen-helsinkil%C3%A4inen-%E2%80%93-puoluekokouksessa-kuohahti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti