sunnuntai 26. maaliskuuta 2017

Juha Tuomikoski, kandidat 268

JAG ÄR EN GRÖN AKTÖR I VASA OCH JAG HAR STÄLLT UPP I KOMMUNALVALET. Fr.o.m. 2012 har jag varit första ersättare i den gröna fullmäktigegruppen i Vasa och deltagit i gruppens gemensamma beslutsfattande samt uppdragning av de grönas alternativa budjeter.

Som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden har jag försvarat anslag för hälsostationer, äldreomsorg, barnskydd och stöd till missbrukare.

I år är jag ordförande vid Vasanejdens gröna och ansvarar för koordineringen av de grönas valkampanj i Vasa. Lyckligtvis är de grönas aktivister ganska självständiga.

Vid det nationella Gröna förbundet har jag varit medlem i två arbetsgrupper som utformat de grönas säkerhets- och invandringspolitiska riktlinjer.

JAG JOBBAR SOM UTBILDARE inom integrationsutbildningen för invandrare i Ab EduVakk. Före detta var jag utbildningschef i Vasa vuxenutbildningscenter och ännu tidigare handledare för de arbetslösa.

Jag är filosofie magister i allmän historia från universitetet i Jyväskylä. Mitt modersmål är finska, och jag talar också svenska, engelska och ryska.

JAG ÄR FÖDD I ULEÅBORG år 1961 och tillbringade min barndom i Kajana. Nuförtiden bor jag i Melmo i Vasa. Jag är gift och har tre barn av vilka två tonåringar ännu bor hemma. Jag tycker om att läsa tjocka böcker, se på goda filmer, vandra i naturen och laga vegetarisk mat.

VÄLFÄRD PÅ NATURENS VILLKOR är mitt valtema, vilket innehåller två av mina grundvärderingar: jämlikhet och respekt för livet.

VARFÖR BORDE MAN VÄLJA MIG VIDARE TILL FULLMÄKTIGE? Jag kan se stora och viktiga helheter och fatta snabba beslut. Jag kommer överens med alla mänskor.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti